Aktuality

Požární bezpečnost elektrických rozvodů dle vyhl. 23/2008 Sb. a navazujících předpisů. Nové související normy a předpisy.


 

22.09.2016          Brno              Hotel Continental, Kounicova 6

11.10.2016          Zlín                Hotel Moskva, nám. Práce 2512

18.10.2016          Plzeň             Hotel Primavera, Nepomucká 128

20.10.2016          Praha            Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8

08.11.2016          Ostrava         Harmony Club Hotel, ulice 28. října 170


 

V případě zájmu o účast nás kontaktujte na adrese jugasova@celsion.cz nebo na tel. čísle +420 775 377 733Program:

8.00 - 8.30
 
Prezence


8.30 - 9.30 - Předpisy pro oblast požární bezpečnosti el. rozvodů

 • elektrické rozvody budov a vyhl. MV č. 23/2008 Sb
 • požadavky norem řady ČSN 73 08.. na el. rozvody
 • požární bezpečnost a elektrotechnické normy, zejména pak řada ČSN 33 2000-...
 • realizované a připravované změny v souvisejících technických předpisech


9.30 - 10.30 - Kabely a vodiče s požární odolností. Třídy reakce na oheň (CPR) a funkčnost kabelů. Řešení s kabely PRAKAB

 • směrnice 2006/751/EC – třídy reakce na oheň – elektrické kabely
 • zkoušky a klasifikace kabelů podle EN 50399
 • základní zkoušky kabelů ohniodolných bez a se zachováním funkčnosti při požáru
 • připravované změny předpisů pro oblast požární funkčnosti kabelů
 • provedení a značení kabelů PRAKAB, splňujících vyhlášku MV č. 23/2008 Sb. a předpisy navazující


10.30 - 10.50

Přestávka – občerstvení
Neformální diskuse účastníků


10.50 - 11.50 - Rozváděče, rozvodnice a rozvodné krabice se zachováním funkčnosti za požáru. Řešení se systémy CELSION

 • aplikace vyhl. MV č. 23/2008 Sb. na rozváděče, rozvodnice apod.
 • rozlišení rozváděčů dle splňujících požadavků na požární bezpečnost (EI, EW, DP1, Sa,Sm, Px)
 • možnosti požárního zodolnění stávajících rozváděčů
 • instalace nových rozváděčů se zachováním funkčnosti rozvodnice a rozvodné krabice se zachováním funkčnosti


11.50 - 12.50 - Kabelové úložné systémy s požární odolností. Řešení se systémy OBO BETTERMANN

 • zkoušky a klasifikace funkčnosti kabelových úložných systémů podle vyhl. MV č. 23/2008 Sb.
 • návrh a realizace kabelových úložných systémů s požární funkčností
 • kabelové úložné systémy OBO KTS s funkčností za požáru
 • další prvky pro kabelové trasy s funkčností za požáru
 • kabelové nosné systémy OBO s mechanickou stabilitou za požáru


13.00

Závěrečná diskuse a obědSeminář je zdarma, každý účastník obdrží firemní materiály (katalogy, prospekty apod.).
Tento seminář je zařazen do akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT. Účast je hodnocena 1 bodem.